آخرین مطالب

معلمی تعلیم عشق است

اولین بار که پایم به مدرسه باز شد،کمتر از شش سال سن داشتم و جثه ام خرد بود. مأمور سپاه بهداشت به مادرم گفت: “این بچه سوء تغذیه دارد”. هیچ وقت نفهمیدم چرا مادرم آن جمله را تا مدتها برای دیگران نقل می کرد. آن وقتها مهد کودک و پیش... ادامه متن

توسعه کسب و کار

در بخش توسعه کسب و کار، مقالات و آموزشهای گوناگونی قرار گرفته است که … ادامه

کارآفرینی

اگر می خواهید با مبانی کارآفرینی ، خصوصیات کارآفرینان، تفاوت کارآفرینی با سایر مشاغل آشنا شوید یا قصد راه اندازی کسب و کاری را دارید توجه شما را به مطالب بخش کارآفرینی می کنیم.

خودشناسی و توسعه فردی

شاید خودشناسی را بتوان از مهمترین وظایف بشر دانست، تمام تصمیم گیریها، ارتباطات، فعالیتها، موفقیتها و شکستهای ما و جامعه مان به شناختی که از خود و غالب ذهنی مان داریم برمی گردد. ادامه

تمام حقوق برای سعید مصباح و وبسایت اندیشه کاران محفوظ است | مشاور وب: کاویانی آنلاین