درباره ما

درباره وبسایت اندیشکاران

هدف از ایجاد سایت اندیشکاران کمک به جوانان ایران زمین درجهت شناسایی هرچه بهتر استعدادها و توانمندیهایشان و حرکت درمسیر تعالی و موفقیت است. سایت اندیشکاران به شما کمک خواهد کرد تا استعدادها و توانمندیهای خویش را یافته و کسب و کار خویش را ایجاد کرده و توسعه دهید.

مطالب سایت از سه قسمت اصلی ۱)خودشناسی و توسعه فردی، ۲) ایجاد و توسعه کسب و کار و ۳)کارآفرینی  تشکیل شده است.

به نظر ما اگر شخص بتواند توانمندیها و استعدادهای اصلی خویش را کشف کرده، تحصیل و کار و خود را بر پایه آن بنا نموده یا توسعه دهد، به موفقیت و پیشرفتهای شگرفی دست می یابد که موجب تعالی خود و جامعه اش می‌گردد. به این منظور سعی کرده ایم در هریک از محورهای فوق ضمن تشریح و تعریف مفهوم آن، ابزارهایی در اختیار قرار دهیم تا بتوانید با آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به ساختن آینده  تصمیم گیری نمایید.

در این سایت با موضوعات خودشناسی و توسعه فردی، ایجاد و توسعه کسب و کار، هدفگذاری، برنامه ریزی، عارضه یابی و رفع مشکلات سازمانی، مدیریت عملکرد (فردی و سازمانی)، دوره عمر کسب و کارتان بیشتر آشنا خواهید شد. لازم به توضیح است که اطلاعات به تدریج در سایت بارگذاری شده و بروز می‌گردد.

ما به چند روش یاری‌گرتان هستیم:

۱- ارائه مقالات، معرفی کتابها، تستهای مرتبط با شناسایی استعدادها و توانمندیها، تشخیص سطح بلوغ شرکت، توسعه کسب و کار

۲- برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در زمینه خودشناسی و توسعه فردی، ایجاد و توسعه کسب وکار، مدیریت فرآیندهای کسب وکار، نحوه هدف‌گذاری و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شرکت، مدیریت عملکرد شرکتها و … .

۳- مشاوره اختصاصی و گام به گام متناسب با بلوغ کسب و کار شما

تمام حقوق برای سعید مصباح و وبسایت اندیشه کاران محفوظ است | مشاور وب: کاویانی آنلاین